Ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe
Vossemeer land van 1000 heren

Vossemeer
land van
1000
herenDe intekening van
het boek wordt verlengd
tot 1 februari 2008!!
en is alleen via deze website te bestellen.
U kunt hier intekenen


English
English

Ambachtsherenhuis

Ambachts
herenhuis

Met behulp van de virtuele
tour kunt u “rondlopen
in het ambachtsherenhuis.

Wapenschild Van Rosevelt

Ambachtsheren

Lees meer over de
wapenschilden en
ambachtsheren
van Vossemeer

 

 


Welkom op de website van de Ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe.

Het ontstaan van de ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuwe Vossemeer en Vrijberghe is te vinden in een oorkonde van 1410. Hertog Willem van Beieren graaf van Holland en Zeeland vermeldt hierin de uitgifte tot bedijking en verkoop van schorren en slikken ten noorden van Tholen aan 6 heren. Een korte algemene geschiedenis vindt u onder ambachtsheerlijkheid.


U kunt ook uitgebreid kennismaken met de geschiedenis de ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe. Het boek Vossemeer land van 1000 heren geschreven in 1969 door A. Delahaye is in zijn geheel op de website geplaatst. De redactie heeft ervoor gekozen om in de website editie van het boek een selectie van de afbeeldingen uit het geschreven boek op te nemen.


De schouw in het ambachtsherenhuis toont de wapens van de ten tijde van de bouw (1767) zittende ambachtsheren. Zo vindt u hier onder andere het wapenschild van Mr. Johan Willem van Rosevelt, ambachtsheer van 1731 - 1790. Hij was rentmeester van de ambachtsheerlijkheid Vossemeer, raad, schepen en pensionaris van Goes, rentmeester van de grafelijke domeinen, geestelijke goederen, gemene middelen en verpondingen te Biervliet, gecommiteerde raad van Zeeland en raad ter admiraliteit.


Met de bouw van het huidige ambachtsherenhuis te Oud Vossemeer is begonnen in 1767 naar een ontwerp van timmerman Evert Philipse te Middelburg. De twee overwelfde kelders die als gevangenis en als plaats van streng verhoor werden gebruikt zijn bij de restauratie van 1954 met zand gedempt. De virtuele rondgang geeft u een beeld van dit historische pand.